آسيت(آب آوردن شکم) چیست؟ 

آسیت (Ascites) به معنای جمع شدن مايع اضافی در شكم و ورم شكم است.

تشخيص آسيت با ماتيته (DULLNESS) جابجا شونده در دق (معاينه بالينی) و سونوگرافی قابل انجام است. از نظر بالينی وقتی آسيت قابل تشخيص است که حجم مايع بيش از 500 سی سی باشد.

علت های ابتلای آسیت

  • آسيت میتواند فرم پيشرفته ورم اندام ها به دنبال بيماری نارسايی قلبی باشد. يعنی وقتی نارسايی قلبی به درجات خيلی شديد میرسد، ورم پاها از مچ به ساق و از ساق به ران و در نهايت به شكم گسترش می يابد.
  •  در مورد بيماری های كليه كه يكی از آنها دفع شديد پروتئين از كليه هاست نيز در صورت وخامت میتواند بيماری آسيت ايجاد شود.
  •  اما عامل اصلی آسيت، سيروز كبدی (آسيب ساختمان و عملكرد كبدی) است.
  • علت ديگر آسيت میتواند انواع سرطان های داخل شكم مثل سرطان معده، سرطان كبد و سرطان روده بزرگ باشد، كه البته شيوع كمتری نسبت به سيروز کبدی دارند، ولی به عنوان اولين تظاهر اين بيماری ها اهميت دارند.
  •  کمبود پروتئين و آلبومين و سوء تغذيه
  •  کم کاری تيروئيد
  •  خونريزی داخل شکمی ناشی از ضربه به احشا داخلی شکم.
  • پريتونيت يا التهاب يا عفونت داخل شکم به دليل پارگی احشا داخل شکم.

علل کاهش هوشیاری چه میتواند باشد؟

کاهش هوشیاری
علل کاهش هوشیاری چه میتواند باشد؟
1-مغزی: ضربه به سر و خونریزی های مغزی –سکته ها – تشنج -انسفالیت – مننژیت – عفونت ها
2-قلبی:نارسایی وشوک قلبی -آریتمی ها – سکته قلبی- فشار خون بالا و پایین
3-تنفسی:کمبود اکسیژن- مسمومیت با co و co2 – عفونت ها
4-غدد و متابولیک:اختلالات تیرویید – قند بالا و پایین
5-سایر علل:دارو ها – مسمومیت ها -اختلالات نمک ها:سدیم – پتاسیم – کلسیم – نارسایی کبدی وکلیوی