شکايات شايع علت سرفه های مزمن و طول کشيده در بزرگسالان چيست ؟

شکايات شايع علت سرفه های مزمن و طول کشيده در بزرگسالان چيست ؟

علت سرفه ی مزمن در بزرگسالان چيست؟

سرفه های گاه گاه به پاک کردن ذرات و ترشحات از ريه و به جلوگيری از عفونت کمک می کند. هر چند بعضی اوقات سرفه می .تواند به يک وضعيت مزمن تبديل شود. طبق تعريف، سرفه مزمن به سرفه ای گفته می شود که 8 هفته يا بيشتر طول بکشد
اگر چه سرفه معمولا نشانه ای از يک مشکل جدی نيست ولی می تواند آزاردهنده باشد. سرفه های مکرر ناراحت کننده است . می
.تواند منجر به خستگی ، اختلال در خوابيدن ، سرگيجه، خشونت صدا، تعريق و بی اختياری ادرار شود
علل سرفه ی مزمن


وسرفه مزمن PND رينيت آلرژی و
:شايع ترين علل سرفه ی مزمن عبارتند از

ترشحات پشت بينی ·1

آسم ·2
برگشت اسيد معده به مري ·3 .اين سه مورد معمولا مسئول بالغ بر 90 درصد همه موارد سرفه مزمن هستند
. علل کمتر شايع عبارتند از : عفونت ، علل دارويی و بيماری های ريوی
( PND ) ترشحات پشت بينی
ترشحات پشت بينی وقتی ايجاد می شوند که ترشحات بينی به پشت حلق جريان پيدا کنند. اين ترشحات می توانند باعث آزردگی حلق و محرک سرفه باشند. ترشحات پي ان دي می تواند در افرادی با آلرژی، سرماخوردگی ، رينيت و سينوزيت ايجاد شوند. نشانه های
: پي ان دي عبارتند از
.گرفتگی بيني· آبريزش بينی· احساس وجود مايع در پشت حلق· احساس مکرر نياز به صاف کردن گلو ·
.هر چند بعضی افراد دارای پي ان دي هيچ علامت ديگری به جز سرفه ندارند

آسم


آسم از علل سرفه

آسم دومين علت شايع سرفه مزمن در بزرگسالان و يک علت عمده سرفه کودکان است . علاوه بر سرفه امکان بروز خس خس سينه و احساس تنگی نفس هم وجود دارد. هر چند بعضی افراد وضعيتی تحت عنوان فرم سرفه ای آسم دارند که در آن سرفه، تنها علامت آسم است.سرفه مرتبط با آسم ممکن است فصلی باشد.كه به دنبال يک عفونت در مجاری تنفسی فوقانی ايجاد مي شود .يا ممکن است
.با قرار گرفتن در معرض هوای سرد يا خشک ، دود و يا يک رايحه ايجاد شود

( GERD) برگشت اسيد معده به مري

برگشت معدی- مروی که به عنوان ريفلاكس اسيد هم شناخته می شود ، زمانی رخ می دهد. که اسيد از معده به مری بازگشت داشته
.باشد. بيماري برگشت معدی- مروی ، به علائمی که در اثر برگشت اسيد ايجاد می شوند گفته می شود
بسياری از افرادی که دچار سرفه ناشی از برگشت اسيد معده می باشند، ممكن است دچار سوزش سر دل و يا تلخ شدن دهان نيز .باشند. هر چند در بعضی از افراد مبتلا به اين بيماری، سرفه تنها علامت ناشی از آن است
: ديگر علت ها
: شرايط ديگری که می تواند موجب سرفه مزمن شوند شامل موارد زير است

عفونت مجاری تنفسی فوقانی : مثلا يک سرماخوردگی ممکن است منجر به سرفه ای شود که بيش از 8 هفته طول بکشد. اين سرفه
.ممكن است مربوط به ترشحات پشت حلق و يا تحريک مجاری هوايی در اثر عفونت باشد

بسياری از افراد مبتلا به سرفه مزمن به دنبال عفونت، به درمان ترشح پشت بيني و يا فرم سرفه ای آسم پاسخ می دهند. گاهی اوقات
عفونت باکت﷼ تراکئو برونشيال و يا سينوزيت باکت﷼ می توانند به دنبال يک عفونت ويروسی دستگاه تنفسی فوقانی ايجاد شوند. كه تقريبا درتمام موارد عفونت باکتريايی تراکئو برونشيال، بيماران سرفه خلط دار خواهند داشت.گاهی سل ميتواند علت سرفه های
. مزمن باشد


سل از علل سرفه مزمن

رنگ خلط از زرد روشن تا سبز تيره و حتی قهوه ای است. به طور مشابه و تقريبا در تمام موارد سرفه مزمن .ناشی از سينوزيت باکتريايی، بيماران احتقان سينوس و ترشحات بينی بی رنگ که به پشت حلق جريان پيدا می کند خواهند داشت. در صورت عدم .بهبود خلط رنگی يا ترشحات پشت بيني بعد از 14-10 روز ممکن است. به آنتی بيوتيک جهت درمان عفونت نياز پيدا کنيم
استفاده از مهارکننده های آنزيم تبديل كننده آنژيوتانسين :اين داروها که بر ای درمان بيماری پرفشاری خون استفاده می شوند. موجب سرفه مزمن در بيش از 20 درصد بيماران می شوند. اين سرفه معمولا خشک و منقطع است. تغيير دارو به ساير داروها می تواند
.در يک دروه 1 يا 2 هفته ای منجر به بهبودی سرفه شود

برونشيت مزمن : برونشيت مزمن وضعيتی است که در آن آسيب مجاری هوايی باعث سرفه و بعضا همراه خلط می شود. بيشتر
.افراد مبتلا به برونشيت مزمن ،يا سيگار مصرف می کنند .يا سابقه ی مصرف سيگار را در گذشته داشته اند

برونشيت ائوزينوفيليک : يک نوع خاص از التهاب در مجاری هوايی است که مي تواند باعث سرفه مزمن شود. اين بيماری هنگامی تشخيص داده می شود .که در تست تنفس شما هيچ نشانه ای از آسم وجود نداشته باشد .اما در نمونه برداري از مجاری تنفسی و .نمونه خلط، سلول های ائوزينوفيل را ديده شود. برونشيت ائوزينوفيلی شيوع خيلی کمتری از آسم دارد
سرطان ريه: اگر چه سرطان ريه می تواند باعث سرفه شود ، تعداد بسيار کمی از افراد مبتلا به سرفه مزمن دچار سرطان ريه
.هستند

چه موقع در افراد سيگاری نگران سرطان هستيم ؟


کنسر ريه از علل سرفه مزمن در افراد سيگاری

احتمال سرطان در افراد سيگاری باتغيير ناگهانی الگوی سرفه1-
وجود خلط خونی همراه سرفه2-
ادامه سرفه بيش از يک ماه پس از کنار گذاشتن سيگار3- .زيادتر می شود

ریفلاکس معده چیست؟

ریفلاکس یعنی برگشت اسید از دریچه پایینی مری از معده به داخل مری.

به طور طبیعی اسید معده نباید از معده به داخل مری پس بزند. وقتی به هر دلیلی این دریچه کار خود را درست انجام ندهد، باعث میشود اسید به فضای مری برسد و بیمار دچار ناراحتی و علائم ریفلاکس شود.

علایم بیماری ریفلاکس معده

سوزش سر دل که شایع‌ترین علامت ریفلاکس معده است. احساس سوزش می‌تواند از قفسه سینه شخص شروع شده و به گلو و گردن او برسد. معمولاً به همراه حس یک مزه ترش اسیدی یا تلخ در دهان است.

خس‌خس سینه و سرفه. این اتفاق وقتی می‌افتد که اسید معده به داخل گلو برگشته و از آن‌جا به داخل نای‌ و ریه‌ بریزد. در چنین حالتی قفسه سینه درد گرفته و ممکن است قورت دادن غذا برای شخص سخت و حتی دردناک شود.

باد گلو یا آروغ زدن. باد گلو باعث خروج اسید و گاز معده می‌شود و اگر زیاد اتفاق بیفتد، می‌تواند یکی از نشانه‌های بیماری ریفلاکس معده باشد.

این ناراحتی‌ها ممکن است تا 2 ساعت طول بکشند. دراز کشیدن بعد ازغذا، پوشیدن لباس‌هایی با کمر تنگ و یا حتی خم شدن می‌تواند باعث بدتر شدن علائم بیماری بشود.

پرهیز غذایی در ریفلاکس معده

سایر نکات مورد توجه در مواجهه با ریفلاکس معده