Multi-Ethnic Group Of Diverse People Holding Letters That Form Diabetes

قند خون (ديابت)چيست و چه افرادی در خطر ابتلا به آن ميباشند ؟ 

قند خون (ديابت)چيست و چه افرادی در خطر ابتلا به آن ميباشند ؟ 

 

ديابت يا بيماری قند (Diabetes يا Diabetes Mellitus)چيست؟

يک اختلال متابوليک (سوخت و سازی) در بدن است. در اين بيماری توانايی توليد انسولين در بدن از بين میرود و يا بدن در برابرانسولين مقاوم شده و بنابراين انسولين توليدی نمیتواند عملکرد طبيعی خود را انجام دهد. نقش اصلی انسولين پايين آوردن قند خون توسط مکانيزمهای مختلفی است.

 انواع ديابت:

ديابت دو نوع اصلی دارد.(DM1)  در ديابت نوع يک تخريب سلولهای بتا در لوزالمعده منجر به نقص توليد انسولين میشود .

(DM2) دردیابت نوع دو :مقاومت پيشرونده بدن به انسولين وجود دارد که در نهايت ممکن است به تخريب سلولهای بتای پانکراس و نقص  کامل توليد انسولين منجر شود.

 .در ديابت نوع دو مشخص است که عوامل ژنتيکی، چاقی و کم تحرکی نقش مهمی در ابتلای فرد دارند

در ديابت، سرعت و توانايی بدن در استفاده و سوخت و ساز کامل گلوکز کاهش میيابد از اينرو ميزان قند خون افزايش يافته که

 به آن هايپرگليسمی میگويند.(تعریف دیابت :قند ناشتای بالای 126 ویا قند راندوم یا بعد غذای بالای 200 یامیانگین قند سه ماهه یبالای 6)

 علايم ديابت

پر خوری , پر نوشی , بی حسی و خواب رفتگی دست و پا  ,کاهش وزن, تاری ديد, خستگی ,عدم بهبود زخم ها, عفونتهای مکرر  …

وقتی اين افزايش قند در دراز مدت در بدن وجود داشته باشد عوارض ميکروواسکولار ديابت يا

تخريب رگهای بسيار ريز در بدن  .ايجاد میشوند که میتوانند اعضای مختلف بدن همچون کليه،

چشم و اعصاب را درگير کنند.

 

همچنين ديابت با افزايش ريسک بيماریهای قلبی عروقی  ارتباط مستقيمی دارد؛وسيستم

گوارش ,پوست ,ادراری تناسلی, اعصاب و روان , چشايی ,شنوايی , بينايی , ايمنی و… نيز از

ديابت در امان نيستند.

 

 لذا غربالگری و تشخيص زودرس اين بيماری در افراد با ريسک بالا میتواند در پيشگيری از اين عوارض مؤثر باشد.

 

 چه افرادی در خطر ابتلا به ديابت هستند؟

 

1- افراديکه در نسبت درجه يک خود مثل پدر و مادر يا خواهر و برادر سابقه ی ابتلا به ديابت وجود دارد

2- افراديکه فعاليت فيزيکی کمی دارند

3- کسانيکه دارای فشار خون مساوی يا بالای 140/90 ميلی متر جيوه دارند

 

                                                               تست قند با گلوکومتر برای تشخيص ديابت

 

  4-کلسترول کمتر از 35 ميلی گرم در دسی ليترHDL کسانيکه سطح تری گليسريد بيشتر از 250 ميلی گرم در دسی ليتر

5-سابقه بيماری عروقی

 6- سندرم تخمدان پلی کيستيک

 7- سابقه ديابت حاملگی

8- نوزاد با وزن بيشتر از کیلوگرم4

 9-افراديکه در آزمايشات خون متوجه قند مرزی هستند. يعنی تست تحمل گلوکوز مختل دارند

يا قند ناشتای 100125

ویاقند راندوم معادل ویا 140199

5.76.4 مساوی Hb A 1C

 :نتيجه گيری

لذا غربالگری و تشخيص زودرس ديابت در,همه بزرگسالان بالای 45 سال با BMI >=25

و افراد زير 45 سال که يک يا چند مورد از ريسک فاکتورهای بالا را دارند توصيه ميشود.

 

تشخيص و همچنين غربالگری ديابت با انجام آزمايش قند خون ميسر است.با تشخيص به موقع ديابت و درمان مناسب آن از عوارض

 احتمالی پيشگيری ميشود.

پرکاری تيروئيد چيست؟علائم بالينی آن کدامست؟ 

پرکاری تيروئيد چيست؟علائم بالينی آن کدامست؟ 

 

پرکاری تيروئيد چيست؟

 

بيماری غده تيروئيد است که در آن تيروئيد بيش از مقدار طبيعی، هورمون ترشّح میکند.  Hyperthyroidism پرکاری تيروئيدهستند. در اين حالت علائمی از بيماری از جمله تپش تند قلب، کاهش وزن، تعريق،  T3 و T4  هورمونهای غده تيروئيد تيروکسينعدم تحمّل گرما، لرزش و بيقراری نمايان میشود. از جمله بيماریهايی که موجب پرکاری تيروئيد میشوند بيماری گريوز يا بيماری  .بازدو است

تشخيص با اندازهگيری سطح خونی هورمونهای غده تيروئيد صورت میگيرد و در موارد خواص از طريق تست يد راديواکتيو.

 .هورمون محرکه تيروئيد کاهشمیيابد TSH همچنين اغلب بهدليل فيدبک منفی هورمونهای تيروئيد بر هيپوفيز سطح خونی

 .بيماری علائم مختلفی دارد البته امکان دارد بيمار در آزمايشهای کلينيکال همه علائم را نشان ندهد

 

 علائم بالينی پرکاری تيروئيد کدامست؟

 

 افزايش تعداد ضربان قلب به دنبال انجام کارهای معمول

 

 افزايش خفيف فشار خون

 

 علائم پرکاری تيروتيد

 

 تحريک پذير بودن و بی قراری و تحريک پذيری شديد

 

 افزايش تعريق و حساس شدن به گرما

 

 ضعف عضلات به خصوص در ناحيه شانه، لگن و رانها

 

 لرزش و تنشهای غيرارادی ترمور خصوصاً در دستان و انگشتان

 

 کاهش وزن علیرغم اشتهای خوب

 

 ريزش مو

 

 جدا شدن ناخن از بستر

 

 تورم نوک انگشتان (چماقی شدن)

 

 کشيده شدن پلک بالا به سمت پايين

 

 تغيير در ضخامت پوست

 

 افزايش حرکات دستگاه گوارش

 

 علائم چشمی در پرکاری تيروئيد

 

 گواتر يا بزرگی تيروئيد

 

 کاهش تعداد دفعات قاعدگی يا کاهش حجم خونريزی

 

 بزرگ شدن پستان در آقايان

 

 ضخيم شدن پوست در جلوی استخوان ساق پا

 

 برجسته شدن چشمها