اگر به کرونا مبتلا شديم در دوران نقاهت بيماری چه کار کنيم؟ 

اگر به کرونا مبتلا شديم در دوران نقاهت بيماری چه کار کنيم؟ 

 

 

 

 اگر به کرونا مبتلا شديم در دوران نقاهت بيماری چه کار کنيم؟

 

يک اتاق مجزا با تهويه و نور گيری مناسب در خانه به بيمار کرونايی اختصاص دهيم .اگر بيمار ميتواند تنها در منزل از خود مراقبت کند.در غير اين صورت يکی از اعضا خانواده به عنوان مراقب بيمار انتخاب شود .البته با رعايت تمام اصول بهداشتی و

 . خود مراقبتی مناسب

 

 

 مراقبت بعد از ترخيص بيمار کرونايی

 

 

 

 توصيه های غذايی در بيمار بعد از کرونا

 

 تغذيه مناسب و مقوی 1

 

 توصيه های غذايی بعد از کرونا

 

 نوشيدن مايعات کافی در طول روز2

 استفاده از ويتامين ها و آب ميوه های طبيعی سرشار از ويتامينهای سالم3– . استفاده از غذاهای فيبر دار و سبزيجات و حبوبات خوب پخته شده4

 استفاده از غذاهای حاوی پروتئين مثل گوشتها و تخم مرغ البته خوب پختخه شده5

 پرهيز از غذاهای دير هضم و سنگين و چرب و فست فود ها6

 رعايت فواصل تغذيه جهت هضم قطعی غذا (مصرف غذا در دفعات متعدد با حجم کم و سهل الهضم)7

 از ترکيب شير با ميوه های خام خودداری کنيد8

 استفاده از ميوه های ترجيحا پخته9

 

 

 توصيه های حمايتی در منزل بعد از کرونا

 

 توصيه های حمايتی بعد از کرونا

 

 برای مرطوب کردن فضای اتاق بيمار از دستگاه بخور استفاده کنيد 1

 متناسب با وضعيت جسمی خود در منزل  ورزش سبک انجام دهيد2

 با باز گذاشتن پنجره ها از نور آفتاب و هوای آزاد استفاده کنيد3– …دسترسی بيمار به وسايل سرگرم کننده مثل راديو ،تلوزيون ،کتاب ،مجله و4

 مصرف منظم و به موقع داروها طبق دستور پزشک معالج5

 استراحت کافی برای سپری شدن ضعف دوره نقاهت بيماری6

 استفاده از دمنوش های گرم وآرامبخش7

 عدم مراجعه دوستان و اقوام به عنوان عيادت از بيمار8

 

 

 توصيه های بهداشتی در منزل بعد کرونا

 

 شستشوی مرتب دستها با آب و صابون 1

 

 توصيه های بهداشتی بعد از کرونا

 

 ضد عفونی کردن مرتب سطوح اطراف بيمار و وسايل شخصی او2

 استفاده از ماسک و دستکش توسط بيمار و فرد مراقب بيمار3

 تهويه مناسب هوای خانه4

 جدا کردن ظروف و لباس و مسواک و حوله و ملافه های بيمار از ساير افراد خانواده5

  • در صورت امکان بيماراز حمام و سرويس بهداشتی مجزا استفاده نمايد در غير اينصورت ،بع از استفاده بيمار سرويسهاضد عفونی شود
  • بررسی منظم وضعيت جسمی بيمار و مراقبش و ساير اعضا خانواده از نظر تب و ساير علايم کرونا