تعريف ريزش موچيست و علل آن کدامست؟درمان آن چيست؟ 

تعريف ريزش موچيست و علل آن کدامست؟درمان آن چيست؟ 

 

 تعريف ريزش موچيست؟

 

تا 90 درصد موهای سر در مرحله آناژن هستند و زنده اند و فوليکولهای فعال دارند.10تا 15 درصد موهای سر در مرحله 80تلوژن هستند.فوليکولهای غير فعال دارند.کمتر از 3 درصد در مرحله کاتاژن هستند .بطور طبيعی روزانه بين 50تا 100 تار مو  . ميريزد .اگر بيش از اين مقدار باشد غير طبيعی است

ريزش مو ميتواندانواع مختلف داشته باشد .موضعی يا منتشر .مردانه يا زنانه .برگشت پذير يا غير برگشت پذير .اسکار دار

 . (باتخريب فوليکول مو) يا بدون اسکار

 

 ريزش موی سکه ای

 

 ريزش موی مردانه

 علل ريزش مو

 

 :عدم توازن ميزان مواد معدنی و ويتامين ها در بدن .1

مو به عنوان بافت نرم و همبند بدن محسوب می شود و از لحاظ ساختار و ترکيب شبيه پوست و ساير بافت های همبند بدن می باشد .بافت های همبند برای ترميم، رشد و حفظ سلامت خود نيازمند مقاديری از مواد مغذی هستند.از قبيل منيزيم، کلسيم، منگنز، روی و

 .، پروتئين و… می باشند A, B, C, Eويتامين های

 ازدياد برخی از مواد معدنی در بدن و رابطه آن ها با ريزش مو:ازدياد مس و آهن کمبود پروتئين در برنامه غذايی .2

  1. مشکلات غده تيروئيد
  2. کم کاری غدد فوق کليوی(آدرنال)
  3. عوامل ارثی در مردان
  4. کم خونی

 ساير علل هورمونی:مشکلات پاراتيروئيد و هيپوفيز7.

 علل ضربه و فشار و کشش مو8.

 …علل دارويی:مثل داروهای شيمی درمانی-وارفارين -پرو پرانول -کابامازپين و ايندومتاسين و9.

 علل عفونی:قارچی-باکتری -ويروسی10.

( BCC-SCC) علل التهابی و بدخيمی ها :کارسينوم سلول بازال و اسکواموس11.

 علل روماتيسمی:لوپوس و پمفيگوس وليکن پلان ودرماتوميوزيت و سارکوئيدوز12.

  علل روحی :استرس و اختلالات خواب و افسردگی13.

 

 درمان ريزش مو

 

درمان ريزش مو بسته به علت آن رفع علت ايجاد آن است.درمان عفونت و بيماری التهابی و استرس يا افسردگی يا درمان بيماری هورمونی يا اصلاح تغذيه  و الگوی خواب است. يکسری درمانهای موضعی مثل لوسيون ها و شامپوها و کرم های تقويت کننده

 . برای ريزش مو توصيه ميشود .گاهی مزوتراپی و تزريق برخی داروها و گروه کورتون ها مفيد ميباشد

 

 مزوتراپی برای درمان ريزش مو

 

 . از روش های درمانی جديدتر برای ريزش مو کاشت مو ميباشد

 

 مراحل کاشت مو در درمان ريزش مو