رژيم غذايی برای ترومبوز وريدی چيست؟ 

رژيم غذايی برای ترومبوز وريدی چيست؟ 

 

 

 

 رژيم ترومبوز وريدی

 

 تداخل با وارفارين بدليل افزايش انعقاد خون( DVT):رژيم ترومبوز وريدی

پرهيز از :گل کلم – کلم برگ – اسفناج – کاهو – جعفری – شاهی – گوجه فرنگی – مرکبات – چای سبز – لوبيا – سويا – باقلا

 – پياز – شلغم – نخود فرنگی – جوانه گندم – جگر – بستنی – پسته – بادام هندی

توجه :برای مصرف هر نوع دارويی همراه با وارفارين با پزشک خود مشورت نماييد