با چه خوراکی هايی ميتوانيم سيستم ايمنی بدن خود را تقويت کنيم؟ 

با چه خوراکی هايی ميتوانيم سيستم ايمنی بدن خود را تقويت کنيم؟ 

 

 

 

 رژيم تقويت ايمنی بدن

در اين روز ها که عفونتهای ويروسی شامل آنفولانزا و کرونا به صورت همه گير شده است .بايد با تغذيه مناسب  سيستم ايمنی خود

 .را تقويت کنيم تا در صورت ورود ويروس بدن به خوبی بتواند با آن مقابله کند

 

 با چه خوراکی هايی ميتوانيم سيستم ايمنی بدن خود را تقويت کنيم؟

 

 

 

 برای تقويت ايمنی c ويتامين

 

 شامل C مواد حاوی ويتامين1

 

ليمو ترش – پرتقال – سيب زمينی – کلم پيچ – گل کلم – بروکلی – کاهو – کيوی -انگور – توت فرنگی – خربزه – طالبی – ) :

 (پياز – گوجه فرنگی – جعفری – نخود – فلفل سبز – اسفناج – شير

 

 تقويت ايمنی

 

 ساير مواد تقويت کننده ايمنی2

 

 زنجبيل – انار شيرين – چای سبز – آلوئه ورا – خانواده يونجه – بابونه – برگ بابا آدم- عسل – دارچين

 

 E مواد غذايی حاوی ويتامين3

 پروتئين ها شامل :انواع گوشتها ی سفيد و قرمز ،تخم مرغ و مغز ها و لبنيات4