رژيم برای درمان لاغری ياراهکارهايی برای افزايش وزن و اشتها 

رژيم برای درمان لاغری ياراهکارهايی برای افزايش وزن و اشتها 

 

 

 

 رژيم برای درمان لاغری

 

 آب ميوه های تازه برای افزايش اشتها

 

 بکار بستن راهکارهای زير برای افزايش وزن توصيه میشود

  • استفاده از يک ليوان آبميوه طبيعی يا نکتار در صبحانه (علاوه بر صبحانه معمول خودشان)
  • استفاده از تنقلات کمضرر انرژی زا در فاصله غذاها بهويژه بعد از شام مثل يک ليوان بستنی يا چند شکلات يا مقداری مغز پسته، بادام يا فندق
  • در کسانی که مبتلا به اختلالات چربی خون نيستند، استفاده از ماستهای چکيده پر چرب همراه ناهار .مصرف دسرهای کوچک و مغذی مانند شير و بيسکويت و شيرينی خشک ساده به وزنگيری کمک میکند –۴

گنجاندن ميان وعدههايی کم حجم با محتوای انرژی بالا در برنامه غذايی افراد لاغر: برای اين منظور فرد لاغر میتواند  –۵معجونهايی خانگی (شير موز ساده، شير موزی که به آن مقداری پودرگردو، بادام، پسته يا خرما افزوده شده و يا شير موز بستنی)

 .تهيه کرده و به ميزان متعادل مصرف نمايد

 :افزايش تعداد وعدههای غذايی –۶

 

ممکن است افراد کم وزن وعدههايشان کوچکتر باشد و زودتر سير شوند، بنابراين بهتر است وعدههای غذايی را از ٣ وعده در

 .روز به ۶ وعده برسانند

 

 

 پرهيز از مصرف سالاد، آب و ساير نوشيدنیها قبل از وعده غذايی اصلی –٧ :استفاده از ميانوعدههايی که سبب افزايش دريافت حدود ٠٠۵ کيلوکالری در روزز میشوند نظير –٨

 عدد کراکر + ٣٠ گرم پنير + ١ ليوان بستنی ٨

 ليوان غلات صبحانه + ١ ليوان شير + ١ عدد موز + ١ تکه نان تست + ١ قاشق کره بادامزمينی ١

 عدد بيسکويت تهيه شده از گندم + ٢ قاشق غذاخوری کره بادامزمينی + ٢ قاشق غذاخوری کشمش + ١١ ليوان آب پرتقال ۶

 

 .استفاده از مواد غذايی افزاينده اشتها با تزيين غذا به خصوص برای بچه ها9

در کودکانی که دچار بی اشتهايی هستند ميتوان با تنوع و تزئين خوراکی ها و استفاده از مواد غذايی و سبريجات رنگارنگ مواد

 . مناسب و مورد نيازرشدشان را تامين نماييد

 …استفاده از برگر سبزيجات -انواع سسهای کچاب-توفو -برشتوک -اسموتی سالاد تن و10

 

 تزئين غذا برای درمان بی اشتهايی