رژيم غذايی برای بوی بد دهان چيست؟ 

رژيم غذايی برای بوی بد دهان چيست؟ 

 

 

 رژيم غذايی برای بوی بد دهان چيست؟

 

 :علل بوی بد دهان شامل

 

 عفونت و سنگ لوزه و بوی بد دهان

 

خشکی دهان و مصرف سيگارو الکل -مواد غذايی شيرين و اسيدی و پروتئين -بهداشت بد دهان و دندان-برخی داروها که باعث

 . خشکی دهان ميشود

 .برخی بيماريها شامل :سينوزيت و پوسيدگی دندانها ولوزه های حفره دار وسنگ لوزه

 . ريفلاکس اسيد معده وميکروب معده

 

 توصيه غذايی برای بوی بد دهان

 

 رژيم بوی بد دهان

 

آب به ميزان کافی -نعناع –دارچين –انجير – ليمو ترش – کرفس -چای سبز-جعفری -اسفناج-مرکبات-ماست پروبيوتيک-ريحان — -هل -زيره

 توصيه به شستشوی دهان و حلق با دهانشويه ها و-

 غرغره آب و سرکه سيب وعسل /سرکه سيب ودارچين /سرکه سيب وزنجبيل /رازيانه-

 ماليدن پوست مرکبات به دندانها- . استفاده از مسواک و نخ دندان و تميز کردن زبان با زبان شوی و مسواک مخصوص زبان-

 شستشوی بينی ومجاری تنفسی با سرم شستشو در سينوزيت-

 

 

 پرهيز غذايی در بوی بد دهان

 

 پلاک دندان و بوی بد دهان

 

 پرهيز از: خشکی دهان – سيگار و دخانيات و الکل -برخی از ادويه ها – درمان پوسيدگی دندان – سينوزيت – لوزه های حفره دار

 -ميکروب معده(هليکو باکتر پيلوری)

 پرهيز از کربوهيدراتها و شيرينی جات و مواد اسيدی-پروتئين ها – قهوه -سير …برخی داروها که باعث خشکی دهان ميشوند.شامل داروهای اعصاب و

 

 

 مسواک زبان در بوی بد دهان

 

 زبان شوی برای بوی بد دهان