نکاتی برای حفظ سلامتی و پيشگيری از بيماريها و سرطان 

نکاتی برای حفظ سلامتی و پيشگيری از بيماريها و سرطان 

 

 

 

 هدف اوليه مراقبت های بهداشتی

 

 . پيشگيری از بيماريها يا شناسايی زودرس بيماری است که باعث کاهش عوارض و ناتوانايی ها و مرگ و ميرناشی از آنهاميشود

 برای بررسی روتين سلامت

بايد اطلاعاتی از :مصرف دارو ;آلرژی ها ;سابقه ی واکسيناسيون ;رژيم غذايی ;مصرف الکل و سيگار و دخانيات ; رفتارهای جنسی و اقدامات ايمنی; سوابق خانوادگی بيماريها; سوابق افسردگی و ساير بيماريهای اعصاب و روان ;آگاهی از اصول خود

 . مراقبتی افراد;نوع فعاليت بدنی و ورزش ازافراد تهيه شود

 

 سيگار و دخانيات و پيشگيری از سرطان

 

 : مرحله بعد از شرح حال

 اندازه گيری قد ;وزن ;شاخص توده بدنی ;فشار خون وتستهای غربالگری و آزمايشات چکاپ منظم

 

 : آزمايشات برای تشخيص زودرس بيماريهای شايع

 ; واگير  عفونی و غير واگير مثل چاقی ;ديابت ;پر فشاری خون;  پوکی استخوان

 

 پيشگيری ازپوکی استخوان

 

 

کم خونی; نارسايی کبد ,کليه ,تيروئيد;کبد چرب ;اعتياد وبيماريهای عفونی و روانی وابسته به آن ;بيماريهای قلبی عروقی ;بيماريهای

 ; مزمن تنفسی

 

مراقبتهای دهان و دندان

 

 بيماريهای دهان و دندان . ودر نهايت انواع بد خيمی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقدامات غربالگری يا پيشگيری برای بيماريهای شايع و مرگ و مير ناشی از آنها

 

 اندازه گيری فشار خون – قد -وزن و شاخص توده بدنی د رافراد بالای 18سال در هر ويزيت

 

 آموزش وآگاهی در مورد مصرف و ترک سيگار و دخانيات و الکل و…در افراد بالای 18 سال

 

 آموزش در مورد رفتارها ی جنسی پر خطر و آزمايشات هپاتيت و ايدز و سيفيليس  ناشی از اين رفتارها

 

 . آموزش و مشاوره های رژيم غذايی و ورزش  برای افراد با چاقی و اضافه وزن و کبد چرب

 

 غربالگری ديابت در افراد بالای 45 سال ويا زودتر در کسانی که خطر بيشتری دارند .تکرار آزمايش قند خون هر 3 سال يکبار

 

بررسی عوامل خطر ساز بيماريهای قلبی و عروقی :(غربالگری ديابت و چاقی و پر فشاری خون و چربی خون بالا – استعمال دخانيات – زندگی کم تحرک ) و پيشگيری اوليه با آسپرين برای بيمارانی که خطر 5 ساله حوادث قلبی عروقی آنها بيشتر از 3%

 . است

 

 غربالگری همه زنان ياءسه  يا منوپوز  بالای 6065 سال و تمام زنان و مردان در خطر پوکی استخوان

با معاينه ريه و عکس  (30 p/y)و کنسر ريه در مصرف کنندگان طولانی مدت سيگار ( COPD ) غربالگری بيماريهای مزمن ريوی ريه و نمونه خلط و تست عملکرد ريه (اسپيرومتری)

 

 شروع غربالگری کنسر پستان با معاينه فردی ماهانه و ماموگرافی از سن 40 سالگی

 

 ويروس در زنان 2165 سال و تکرار آن هر 3 سال HPV غربالگری سرطان سرويکس يا دهانه رحم با تست پاپ اسمير و تست

 

 غربالگری سرطات تخمدان با معاينه لگنی و سونوی رحم و تخمدان

 

 و معاينه پروستات توسط پزشک از سن 50 سالگی (PSA)غربالگری پروستات با آزمايش ساليانه پروستات

 

غربالگری سرطان روده(کولو رکتال) از سن 50 سالگی با آزمايش خون مخفی در مدفوع هر سال /سيگموئيدوسکوپی هر 5 سال /

 کلونوسکوپی هر 10 سال يکبار

 

 .برای اطلاعات بيشتر در موردبيماريهای فوق به لينک های مربوطه در همين سايت مراجعه نمائيد

 

 

 

 آموزش بيماران در شناسايی زودرس سرطان(7 علامت هشدار سرطان)

 

 تغيير در عادات روده ای و مثانه و ادراری1

 زخمی که بهبود نمی يابد2

 خونريزی يا ترشح غير طبيعی3

  • وجود توده در پستان يا ساير نقاط بدن
  • سوء هاضمه مزمن يا مشکل در بلع

 تغيير واضح دررنگ و اندازه  يک زگيل يا خال پوستی6

 سرفه پايدار يا خشونت صدا7

 

 

 عوامل مربوط به سبک زندگی که خطر سرطانها را کاهش ميدهد

 

 

 

 ترک سيگار و دخانيات

 

 مصرف نکردن سيگار و دخانيات

 

حفظ وزن و تعادل کالری دريافتی با داشتن رژيم غذايی متعادل( 5 وعده ميوه و سبزی در روز- 25 گرم فيبر – کمتر از 30 %از

 کل کالری چربی  باشد)

 

  BMI مراقبتهای تغذيه ای و تعيين

 

 داشتن فعاليت ورزشی منظم هوازی حداقل 3 نوبت در هفته

 

 ورزش و فعايت فيزيکی مناسب

 

 اجتناب از مصرف زياد الکل

 

 پيشگيری از مواجهه با نور خورشيد

 

 رابطه جنسی ايمن