دکترای تخصصی بیماری های داخلی و عضو انجمن متخصصین داخلی ایران
کرج ، میدان آزادگان ، خیابان مطهری
ساختمان سایه ، طبقه 2 ، واحد 5
دریافت نوبت
09050670765
شنبه - یک شنبه: 16:30 - 20:00
چهارشنبه: 16:30 - 20:00

دکتر منصوره فریدنیا

تخصص:
دکترای تخصصی بیماری های داخلی
تلفن مطب:
02634473158
تلفن مطب:
02634211447
موبایل مطب:
09050670765
ایمیل:
dr@drfaridnia.ir