آسيت(آب آوردن شکم) چیست؟ 

آسیت (Ascites) به معنای جمع شدن مايع اضافی در شكم و ورم شكم است.

تشخيص آسيت با ماتيته (DULLNESS) جابجا شونده در دق (معاينه بالينی) و سونوگرافی قابل انجام است. از نظر بالينی وقتی آسيت قابل تشخيص است که حجم مايع بيش از 500 سی سی باشد.

علت های ابتلای آسیت

  • آسيت میتواند فرم پيشرفته ورم اندام ها به دنبال بيماری نارسايی قلبی باشد. يعنی وقتی نارسايی قلبی به درجات خيلی شديد میرسد، ورم پاها از مچ به ساق و از ساق به ران و در نهايت به شكم گسترش می يابد.
  •  در مورد بيماری های كليه كه يكی از آنها دفع شديد پروتئين از كليه هاست نيز در صورت وخامت میتواند بيماری آسيت ايجاد شود.
  •  اما عامل اصلی آسيت، سيروز كبدی (آسيب ساختمان و عملكرد كبدی) است.
  • علت ديگر آسيت میتواند انواع سرطان های داخل شكم مثل سرطان معده، سرطان كبد و سرطان روده بزرگ باشد، كه البته شيوع كمتری نسبت به سيروز کبدی دارند، ولی به عنوان اولين تظاهر اين بيماری ها اهميت دارند.
  •  کمبود پروتئين و آلبومين و سوء تغذيه
  •  کم کاری تيروئيد
  •  خونريزی داخل شکمی ناشی از ضربه به احشا داخلی شکم.
  • پريتونيت يا التهاب يا عفونت داخل شکم به دليل پارگی احشا داخل شکم.

رژیم بی اشتهایی

رژیم بی اشتهایی
رژیم بی اشتهایی (رژیم درمانی)
استفاده از :زعفران – عرق بهار نارنج – خاکشیر – سماق – آبغوره –زرشک –پیاز – تربچه – تخم شوید
چند خوراکی اشتها آور:آناناس-سیب-انار-پرتقال-سیر-لیمو ترش-چای لیمو زنجبیل-پسته دریایی-گلپر
انار اشتها آور
خوراکی های اشتها آور
تزیین غذاها و خوراکی ها و سفره آرایی باعث افزایش اشتها به خصوص در بیماران و کودکان میشود.
تزئین غذا برای اشتهای کودکان
تزئین غذا در بی اشتهایی
تزئین غذا در بی اشتهایی

شکايات شايع علت سرفه های مزمن و طول کشيده در بزرگسالان چيست ؟

شکايات شايع علت سرفه های مزمن و طول کشيده در بزرگسالان چيست ؟

علت سرفه ی مزمن در بزرگسالان چيست؟

سرفه های گاه گاه به پاک کردن ذرات و ترشحات از ريه و به جلوگيری از عفونت کمک می کند. هر چند بعضی اوقات سرفه می .تواند به يک وضعيت مزمن تبديل شود. طبق تعريف، سرفه مزمن به سرفه ای گفته می شود که 8 هفته يا بيشتر طول بکشد
اگر چه سرفه معمولا نشانه ای از يک مشکل جدی نيست ولی می تواند آزاردهنده باشد. سرفه های مکرر ناراحت کننده است . می
.تواند منجر به خستگی ، اختلال در خوابيدن ، سرگيجه، خشونت صدا، تعريق و بی اختياری ادرار شود
علل سرفه ی مزمن


وسرفه مزمن PND رينيت آلرژی و
:شايع ترين علل سرفه ی مزمن عبارتند از

ترشحات پشت بينی ·1

آسم ·2
برگشت اسيد معده به مري ·3 .اين سه مورد معمولا مسئول بالغ بر 90 درصد همه موارد سرفه مزمن هستند
. علل کمتر شايع عبارتند از : عفونت ، علل دارويی و بيماری های ريوی
( PND ) ترشحات پشت بينی
ترشحات پشت بينی وقتی ايجاد می شوند که ترشحات بينی به پشت حلق جريان پيدا کنند. اين ترشحات می توانند باعث آزردگی حلق و محرک سرفه باشند. ترشحات پي ان دي می تواند در افرادی با آلرژی، سرماخوردگی ، رينيت و سينوزيت ايجاد شوند. نشانه های
: پي ان دي عبارتند از
.گرفتگی بيني· آبريزش بينی· احساس وجود مايع در پشت حلق· احساس مکرر نياز به صاف کردن گلو ·
.هر چند بعضی افراد دارای پي ان دي هيچ علامت ديگری به جز سرفه ندارند

آسم


آسم از علل سرفه

آسم دومين علت شايع سرفه مزمن در بزرگسالان و يک علت عمده سرفه کودکان است . علاوه بر سرفه امکان بروز خس خس سينه و احساس تنگی نفس هم وجود دارد. هر چند بعضی افراد وضعيتی تحت عنوان فرم سرفه ای آسم دارند که در آن سرفه، تنها علامت آسم است.سرفه مرتبط با آسم ممکن است فصلی باشد.كه به دنبال يک عفونت در مجاری تنفسی فوقانی ايجاد مي شود .يا ممکن است
.با قرار گرفتن در معرض هوای سرد يا خشک ، دود و يا يک رايحه ايجاد شود

( GERD) برگشت اسيد معده به مري

برگشت معدی- مروی که به عنوان ريفلاكس اسيد هم شناخته می شود ، زمانی رخ می دهد. که اسيد از معده به مری بازگشت داشته
.باشد. بيماري برگشت معدی- مروی ، به علائمی که در اثر برگشت اسيد ايجاد می شوند گفته می شود
بسياری از افرادی که دچار سرفه ناشی از برگشت اسيد معده می باشند، ممكن است دچار سوزش سر دل و يا تلخ شدن دهان نيز .باشند. هر چند در بعضی از افراد مبتلا به اين بيماری، سرفه تنها علامت ناشی از آن است
: ديگر علت ها
: شرايط ديگری که می تواند موجب سرفه مزمن شوند شامل موارد زير است

عفونت مجاری تنفسی فوقانی : مثلا يک سرماخوردگی ممکن است منجر به سرفه ای شود که بيش از 8 هفته طول بکشد. اين سرفه
.ممكن است مربوط به ترشحات پشت حلق و يا تحريک مجاری هوايی در اثر عفونت باشد

بسياری از افراد مبتلا به سرفه مزمن به دنبال عفونت، به درمان ترشح پشت بيني و يا فرم سرفه ای آسم پاسخ می دهند. گاهی اوقات
عفونت باکت﷼ تراکئو برونشيال و يا سينوزيت باکت﷼ می توانند به دنبال يک عفونت ويروسی دستگاه تنفسی فوقانی ايجاد شوند. كه تقريبا درتمام موارد عفونت باکتريايی تراکئو برونشيال، بيماران سرفه خلط دار خواهند داشت.گاهی سل ميتواند علت سرفه های
. مزمن باشد


سل از علل سرفه مزمن

رنگ خلط از زرد روشن تا سبز تيره و حتی قهوه ای است. به طور مشابه و تقريبا در تمام موارد سرفه مزمن .ناشی از سينوزيت باکتريايی، بيماران احتقان سينوس و ترشحات بينی بی رنگ که به پشت حلق جريان پيدا می کند خواهند داشت. در صورت عدم .بهبود خلط رنگی يا ترشحات پشت بيني بعد از 14-10 روز ممکن است. به آنتی بيوتيک جهت درمان عفونت نياز پيدا کنيم
استفاده از مهارکننده های آنزيم تبديل كننده آنژيوتانسين :اين داروها که بر ای درمان بيماری پرفشاری خون استفاده می شوند. موجب سرفه مزمن در بيش از 20 درصد بيماران می شوند. اين سرفه معمولا خشک و منقطع است. تغيير دارو به ساير داروها می تواند
.در يک دروه 1 يا 2 هفته ای منجر به بهبودی سرفه شود

برونشيت مزمن : برونشيت مزمن وضعيتی است که در آن آسيب مجاری هوايی باعث سرفه و بعضا همراه خلط می شود. بيشتر
.افراد مبتلا به برونشيت مزمن ،يا سيگار مصرف می کنند .يا سابقه ی مصرف سيگار را در گذشته داشته اند

برونشيت ائوزينوفيليک : يک نوع خاص از التهاب در مجاری هوايی است که مي تواند باعث سرفه مزمن شود. اين بيماری هنگامی تشخيص داده می شود .که در تست تنفس شما هيچ نشانه ای از آسم وجود نداشته باشد .اما در نمونه برداري از مجاری تنفسی و .نمونه خلط، سلول های ائوزينوفيل را ديده شود. برونشيت ائوزينوفيلی شيوع خيلی کمتری از آسم دارد
سرطان ريه: اگر چه سرطان ريه می تواند باعث سرفه شود ، تعداد بسيار کمی از افراد مبتلا به سرفه مزمن دچار سرطان ريه
.هستند

چه موقع در افراد سيگاری نگران سرطان هستيم ؟


کنسر ريه از علل سرفه مزمن در افراد سيگاری

احتمال سرطان در افراد سيگاری باتغيير ناگهانی الگوی سرفه1-
وجود خلط خونی همراه سرفه2-
ادامه سرفه بيش از يک ماه پس از کنار گذاشتن سيگار3- .زيادتر می شود

ترومبوز وریدی عمقی چیست ؟

ترومبوز وریدی عمقی چیست ؟
ترومبوز وریدی و درد ساق پا
ترومبوز وریدی عمقی (به انگلیسی: Deep venous thrombosis) به معنای تشکیل لخته خونی در دیواره داخلی یک سیاهرگ عمقی است. این اختلال که به DVT معروف است، بیشتر سیاهرگ‌های اندام تحتانی را درگیر می‌کند.
سه عامل اصلی در ایجاد ترومبوز در عروق خونی نقش دارند شامل:
1- رکود جریان خون
2- افزایش انعقادپذیری
3-ضایعه دیواره رگ
عوامل افزایش خطرترومبوز وریدی عبارتنداز:
پس از اعمال جراحی (به ویژه جراحی‌های ارتوپدی)
بی حرکتی -شکستگی‌ها-نارسایی احتقانی قلب – ضربه به سیاهرگ‌ها -تومورها یا بیماری‌های بدخیم –حاملگی -ماه اول پس از زایمان
-استفاده از ضد بارداری‌های خوراکی -طولانی شدن استراحت مطلق – سابقه ترومبوز سیاهرگی عمقی
-آمبولی ریوی قبلی – آسیب طناب نخاعی –سکته مغزی
نشستن‌های طولانی مدت و یا مسافرت طولانی با اتومبیل، اتوبوس، قطار و هواپیما
مشکل ژنتیکی که باعث ایجاد ترومبوز (لخته خونی) گردد
گاهی به علت وریدهای واریسی -افزایش سن- چاقی -لوپوس – بورگر – افزایش پلاکت و گلبولهای قرمز
راه تشخیص ترومبوز وریدی :
شرح حالی از علل ایجاد کننده ترومبوز را داشته باشد .
علائم درد و تورم وگرمی پشت ساق پا.
استفاده از سونوگرافی داپلر رنگی از وریدهای اندام تحتانی
مکانیسم لخته در ساق پا
سونوداپلر برای ترومبوز وریدی پا
درمان ترومبوز وریدی :
1-داروهای رقیق کننده خون مثل هپارین و وارفارین و …است.این داروها نیاز به چک تستهای انعقادی دارند .
اما داروهای جدید دیگری هم برای درمان ترمبوز عمقی وریدی در بازار هست که هم نیاز به چک آزمایش انعقادی (PT,PTT,INR) ندارند .هم خطر خونریزی های بعدی را به حداقل میرسانند.مث اکسابین و آپیکسابان که داروها یخوراکی ضد انعقاد هستند.
Axabin,Apixaban.البته در مصرف این داروها باید به بیمار علائم هشدار خونریزی از منابع مختلف داده شود .مثل کبودی بدن و خونریزی گوارشی و خون دماغ و خون در ادرارو…
بانداژ ساق پا برای dvt
2-استفاده از بانداژ و جوراب واریس
ترومبکتومی غیر جراحی با توری
3-در برخی موارد حل کردن لخته به روش غیر جراحی:ترومبکتومی با توری vetex
4-روش جراحی برداشتن لخته از وریدهای پا.در مواردی که لخته بسیار وسیع و دو طرفه است و در عروق بزرگتر پا یا حتی لگن.