علل کاهش هوشیاری چه میتواند باشد؟

کاهش هوشیاری
علل کاهش هوشیاری چه میتواند باشد؟
1-مغزی: ضربه به سر و خونریزی های مغزی –سکته ها – تشنج -انسفالیت – مننژیت – عفونت ها
2-قلبی:نارسایی وشوک قلبی -آریتمی ها – سکته قلبی- فشار خون بالا و پایین
3-تنفسی:کمبود اکسیژن- مسمومیت با co و co2 – عفونت ها
4-غدد و متابولیک:اختلالات تیرویید – قند بالا و پایین
5-سایر علل:دارو ها – مسمومیت ها -اختلالات نمک ها:سدیم – پتاسیم – کلسیم – نارسایی کبدی وکلیوی