خدمات بالینی ارائه شده در مطب دکتر منصوره فریدنیا کرج

خدمات تشخیصی و درمانی که در مطب تخصصی دکتر منصوره فریدنیا واقع در کرج پل آزادگان ارایه میشود .آندوسکوپی -اسپیرومتری-درمان تعریق کف دست و پا -نوار قلب -تست قند -لیزر بواسیر داخلی به روش آی آر سی ... ادامه مطلب