متخصص داخلی خانم در کرج

دكتر منصوره فريدنيا متخصص داخلي با بيش از 20سال سابقه طبابت در حال حاضر در كرج مشغول خدمت ميباشد . شعار ايشان گوش دادن صبورانه به مشكل بيمار ومعاينه دقيق براي تشخيص و درمان درست درراستاي رضايت بيمار است ... ادامه مطلب